Zadeva C-514/15 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 7. julija 2016 – HIT Groep BV/Komisija (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg jekla za prednapenjanje – Uredba (ES) št. 1/2003 – Člen 23(2) – Izračun zneska globe – Zgornja meja globe – Skupni promet, ustvarjen v „predhodnem poslovnem letu“ – Nanašanje na drugo poslovno leto kot je to, ki je bilo pred sprejetjem sporne odločbe – Načelo sorazmernosti)