Cauza C-514/15 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 7 iulie 2016 – HIT Groep BV/Comisia Europeană (Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a oțelului pentru precomprimare – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Calculare a cuantumului amenzii – Plafon al amenzii – Cifra de afaceri totală realizată în cursul „exercițiului financiar precedent” – Raportare la un alt exercițiu financiar decât cel anterior adoptării deciziei litigioase – Principiul proporționalității)