Lieta C-514/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 7. jūlija rīkojums – HIT Groep BV/Eiropas Komisija Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus – Regula (EK) Nr. 1/2003 – 23. panta 2. punkts – Naudas soda apmēra aprēķināšana – Naudas soda maksimālais apmērs – Kopējais apgrozījums “iepriekšējā finanšu gadā” – Atsauce uz citu finanšu gadu, nevis to, kas ir bijis pirms apstrīdēta lēmuma pieņemšanas – Samērīguma princips