Byla C-514/15 P: 2016 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje HIT Groep BV/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Konkurencija — Karteliai — Europos įtempiamosios plieninės armatūros rinka — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalis — Baudos dydžio apskaičiavimas — Maksimali baudos riba — Bendroji apyvarta, pasiekta per „praėjusius ūkinius metus“ — Rėmimasis ne prieš ginčijamo sprendimo priėmimą ėjusiais, o kitais ūkiniais metais — Proporcingumo principas)