Predmet C-514/15 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. srpnja 2016. – HIT Groep BV protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište za prenapregnuti čelik — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 23. stavak 2. — Izračun visine novčane kazne — Gornja granica novčane kazne — Prihod ostvaren u „prethodnoj poslovnoj godini” — Upućivanje na poslovnu godinu koja je različita od one koja je prethodila donošenju pobijane odluke — Načelo proporcionalnosti)