Kohtuasi C-514/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. juuli 2016. aasta määrus – HIT Groep BV versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Pingestusterase Euroopa turg — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 23 lõige 2 — Trahvisumma arvutamine — Trahvi ülempiir — „Eelmise majandusaasta“ kogukäive — Viide muule majandusaastale kui see, mis eelnes vaidlusaluse otsuse vastuvõtmisele — Proportsionaalsuse põhimõte)