Skriftlig fråga E-005012/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. System för märkning av varuförpackningar med blindskrift