Skriftlig fråga E-1501/10 från Cristiana Muscardini (PPE) till kommissionen. Greklands statsskuld och Goldman Sachs