Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7871 – Bombardier/CDPQ/Bombardier Transportation UK) (Text av betydelse för EES)