Skriftlig fråga E-3218/10 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Diskriminering av en portugisisk arbetstagare i Tyskland