Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten ((Tillkännagivande av ansökningar om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform)(Permis de Meaux och Permis des Deux-Nanteuil)) Text av betydelse för EES