Skriftlig fråga E-000293/11 Mario Mauro (PPE) till kommissionen. Utvecklingen av läkemedel för försummade sjukdomar: ”priority review vouchers”