Skriftlig fråga E-003304/11 Robert Rochefort (ALDE) till kommissionen. EU:s satsning avseende sällsynta sjukdomar