Skriftlig fråga E-8209/10 Liisa Jaakonsaari (S&D) till kommissionen. Produkter som innehåller asbest