Mål T-24/15: Tribunalens beslut av den 5 april 2016 – NICO mot rådet