Zaak T-24/15: Beschikking van het Gerecht van 5 april 2016 — NICO/Raad