Дело T-24/15: Определение на Общия съд от 5 април 2016 г. — NICO/Съвет