Skriftlig fråga E-2701/09 från Ignasi Guardans Cambó (ALDE) till kommissionen. Eventuell diskriminering när det gäller rätten till hemvist i Storbritannien