Meddelande från kommissionen om den tillgängliga kvantiteten för andra halvåret 2011 för vissa mjölk- och mjölkprodukter i vissa tullkvoter som unionen öppnat