Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/810 av den 28 april 2016 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2016/10)