Skriftlig fråga E-5466/10 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. Giftiga glas