Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1049 z dne 27. junija 2016 o določitvi finančnega prispevka Unije za odhodke, ki jih je imel Ciper leta 2013 za financiranje nujnih ukrepov v boju proti atipični kokošji kugi (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3857)$