Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1049 z 27. júna 2016, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky, ktoré v roku 2013 vznikli Cypru v súvislosti s financovaním núdzových opatrení na boj proti pseudomoru hydiny [oznámené pod číslom C(2016) 3857]$