Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1049 z dnia 27 czerwca 2016 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w 2013 r. przez Cypr na finansowanie środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3857)$