Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1049 van de Commissie van 27 juni 2016 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de door Cyprus in 2013 gedane uitgaven voor de financiering van de urgente maatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 3857)$