2016 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1049, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas Kipro išlaidoms, patirtoms 2013 m. finansuojant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3857)$