Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1049 на Комисията от 27 юни 2016 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени от Кипър през 2013 г. за финансиране на спешните мерки за борба с нюкасълската болест (нотифицирано под номер С(2016) 3857)$