Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1689 av den 20 september 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker