Skriftlig fråga E-010380/10 Jim Higgins (PPE) till kommissionen. Cykelhjälmar