Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om effektiva åtgärder för ett bättre skydd mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa