ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)