Förslag till avgörande av generaladvokaten E. Sharpston, föredraget den 27 september 2012$