Skriftlig fråga E-011259/11 Karima Delli (Verts/ALE) till kommissionen. Kriminaliseringen av fattigdom och hemlösa