Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 3 mars 2016$