Mål C-507/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 8 november 2012 — Jessy Saint Prix mot Secretary of State for Work and Pensions