Skriftlig fråga E-001562/11 Paolo Bartolozzi (PPE) till kommissionen. Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de sämst ställda