Mål T-101/09: Talan väckt den 1 september 2010 — Maftah mot kommissionen