EDF mot kommissionen TITJUR Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012. # Électricité de France (EDF) mot Europeiska kommissionen. # Interimistiskt förfarande - Konkurrens - Koncentrationer - Elmarknaden - Beslut om att godkänna en företagskoncentration under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls - Förlängning av fristen för att uppfylla sina åtaganden nekas - Ansökan om interimistiska åtgärder - Krav på skyndsamhet föreligger inte. # Mål T-389/12 R.