Věc T-511/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – XH v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2017 – Rozhodnutí o nepovýšení – Jasnost a přesnost žalobního důvodu – Pravidlo shody – Napadení konečných aktů – Přípustnost – Článek 45 služebního řádu – Průběžná zpráva o zkušební době – Závěrečná zpráva ke zkušební době – Hodnotící posudek – Hlediska zohledněná při srovnávacím přezkumu zásluh – Bezvadnost postupu – Odpovědnost – Nemajetková újma“)