Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1113/2011 av den 3 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker