Skriftlig fråga E-000819/11 Othmar Karas (PPE) till rådet. Integrationspolitiken i EU-27