Kommissionens beslut av den 04/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8034 - VERIZON / HEARST / DREAMWORKS / AWESOMENESS TV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)