Skriftlig fråga E-005764/11 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. Flygradar för att undvika askan