Skriftlig fråga E-000782/11 Anna Rosbach (EFD) till kommissionen. Bekämpande av olagligt fiske