Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8007 – Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) (Text av betydelse för EES)