Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8007 – Avril / Bpifrance / BPT Israel / Evertree) (Tekstas svarbus EEE)