Yttrande från Regionkommittén om ”En strategi för området runt Nordsjön och Engelska kanalen”