Skriftlig fråga E-0301/10 från Chris Davies (ALDE) till kommissionen. Förbud mot transfetter