Kommissionens förordning (EU) nr 753/2010 av den 20 augusti 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker