Nariadenie Komisie (EÚ) č. 753/2010 z  20. augusta 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny